Markskydd/Körplattor i plast & EU´s REACH förordning

Markskydd i plast & REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals.) (Sv = registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)

Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) är en EU-förordning som behandlar produktion och användning av kemiska ämnen och deras potentiella effekter på människors hälsa och på miljön. REACH anger även regler för import av artiklar, produkter eller material till Europeiska unionen. Markskydd i Väst AB och dess systerbolag producerar & tillhandahåller plattor i plast som efterlever REACH reglerna och beviljas registrering av överensstämmelse.

 

Vill du läsa mer om körplattor i plast, markskydd, körplåt, ytskydd så kan du scrolla ned till fler artiklar, vill du läsa mer om REACH klickar du här