Plastplattor som skydd för ledningar i mark, kabelschaktning, rörläggning

Markskydds plastprodukter används fördelaktigt som skydd för ledningar under mark dvs tex som “Signalering av underjordiska ledningsnätverk”.  Markskydd i Väst AB har deltagit i diverse undersökningar för att få en bild av hur och hur ofta pågrävningar av gasledningar sker.

 

Vid pågrävning av gasledningar är grävmaskinisten den mest utsatta personen, då hen vid en eventuell brand oftast befinner sig närmast ledningen. Det är därför av stor vikt att finna metoder, som försvårar för grävmaskinister att gräva hål på gasledningar. Bakgrunden är att öka leveranssäkerhet och minska höga kostnader som avbrott och reparation orsakar vid pågrävning av ledningar. 

 

 

Huvudkriterierna för plattorna har identifierats som:

  • Miljövänliga
  • Motståndskraftiga mot de mest frekvent använda grävskoporna
  • Lätta att hantera
  • Enkel anskaffning och logistik
  • Förmågan att ha en varnande funktion
  • Rimlig kostnad
  • Möjlighet att kunna flyttas vid underhållsarbeten på ledningen
  • Minimal påverkan på det katodiska skyddet hos ledningar

 

Grävskyddsplattor/Markskydden anses ge fem gånger bättre skydd än djupförläggning.

I jämförelser mellan plast (PE) plattor och stålplåtar / körplåtar visar resultaten att det är marginell skillnad på trycket på röret i jämförelsen mellan körplåt och plastplattor (PE-plattor) varpå plastalternativet ger fler fördelar i totalbilden. Bättre kostnadsbild, miljöpåverkan, hantering mm. 

 

Hör av er vid frågor eller mer detaljerad information, till vår VD Per Hillertz (MSc Chem. Engineering, Ph.D.)

 

Per Hillertz,

VD, Markskydd i Väst AB
Telefon: +46 (0)708-992846
E-post: per@markskydd.se

 

 

 

 

 

 

 

 

tags:      #Signalering av underjordiska ledningsnätverk#djupförläggning#Grävskyddsplattor#skydd för ledningar i mark#grävskydd för ledningar#SP statens provningsanstalt#RISE – Research Institutes of Sweden#betongplattor#plastskivor#gasledning#