Regn och lerkaos drabbar festivaler i slottskogen, i år hoppas besökare på mer markskydd

Som vi kunde läsa bland annat i GP´s reportage om “Regn och lerkaos har drabbat festivalen” & “De får betala för lerkaoset på Way out West” så är det av ytterst vikt att man i tid skyddar marken i Slottsskogen och andra festivalområden som nyttjar offentlig park mark.

http://www.gp.se/kultur/regn-och-lerkaos-har-drabbat-festivalen

En debatt startar inte sällen efter kalaset gällande vem som äger ansvaret för återställningen av marken och huruvida det fördelas rättvist för de drabbade. Förvisso är  utomhusfestivalerna succéer och drar mycket publik, men Slottsskogen i exemplet drar mer folk utan festivaler (räknat på hela året), så vissa menar att man kan åtminstone bör föra debatt kring om det är rimligt att de mest intressanta delarna av parken är obrukbara i flera månader efter en festival? Både ja och nej. Festivalen drar mycket positiv publicitet och konsumtionen ökar som gynnar staden och dess invånare, men man bör iaf ta hänsyn till de andra som inte lyssnar på den sortens musik och under dessa 4 dagar ökar klagomålen till staden om oljud och diverse nedskräpning i Linnestaden med 80%  samt de som vill under sommarmånaderna nyttja parkens grönytor. En enkel lösning är att man placerar ut ordentligt med markskydd i god tid.

 

Här är några fler artiklar om markskyddande vid utomhusfestivaler.

http://www.gp.se/lerkaoset way out west

http://www.gp.se/kultur/regn-och-lerkaos-har-drabbat-festivalen-1.3695560

http://www.gp.se/kultur/musik/lusten-fanns-kvar-det-r%C3%A4ddade-way-out-west-1.4519502