Viktigt! Säkerhetsföreskrifter för TempoTrax® markskydd

Innan Ni beställer, använder eller på något sätt brukar TempoTrax®, se till att Ni läst och är införstådda med dessa föreskrifter.

Slutsats: Ha ovanstående i beaktande när Ni gör er bedömning innan bruk.